∎ doradztwo i prowadzenie spraw sądowych w zakresie rozwodów i separacji

∎ doradztwo i prowadzenie spraw sądowych w zakresie stosunków pomiędzy rodzicami, a dziećmi, w tym spraw o ustalenie pochodzenia dziecka, o wykonywanie władzy rodzicielskiej, o przysposobienia oraz o alimenty

∎ doradztwo i prowadzenie spraw sądowych z zakresu stosunków majątkowych między małżonkami, w tym spraw związanych z umowami majątkowymi małżeńskimi, zniesieniem wspólności ustawowej małżeńskiej i podziałem majątku wspólnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *