natalia

Natalia Kempa – Węgrowska | Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego Uniwersytetu Cambridge. Półfinalistka Krasomówczych Mistrzostw Europy Środkowo-Wschodniej (Central and Eastern European Moot Court Competition 2008) pod auspicjami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu oraz Uniwersytetu Cambridge. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej kancelarii Linklaters, w kancelarii adwokackiej w Brisbane w Australii oraz w kancelarii adwokata Andrzeja Kempy. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Koła Młodych Adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Biegła znajomość języka angielskiego – Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) oraz języka francuskiego – Accès au DALF. Tłumaczenia tekstów specjalistycznych z dziedziny prawa, konsultingu oraz finansów i ekonomii (m.in. stworzenie polskojęzycznej wersji serwisu internetowego wiodącej na świecie firmy doradczej Accenture – accenture.pl)

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, w tym prawie rodzinnym, prawie nieruchomości, prawie prasowym oraz prawie karnym. Posiada doświadczenie negocjacyjne i procesowe.

andrzejkempa

Andrzej Kempa  | Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1983). Swoją karierę zawodową rozpoczynał od odbycia aplikacji sądowej, następnie wykonywał zawód radcy prawnego. Jest adwokatem od 1990 roku. Od wielu lat jest wykładowcą na szkoleniach dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Olsztynie. W latach 2004 – 2010 pełnił funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego. Obecnie jest Rzecznikiem Dyscyplinarnym Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie w kadencji 2013 – 2016.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, handlowym i budowlanym, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz prawie nieuczciwej konkurencji. Posiada doświadczenie negocjacyjne i procesowe.