∎ niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w kraju i za granicą

∎ sprawy o odszkodowanie wynikające z zawinionego działania lub zaniechania, w tym spraw o naprawienie szkód związanych z wykonywaniem władzy publicznej, pożarami oraz wypadkami komunikacyjnymi

∎ doradztwo przy dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli:
analiza w jakim zakresie ubezpieczenie pokrywa poniesione szkody
wspieranie klientów w zakresie wyboru optymalnej metody obliczenia odszkodowania i przy zgłaszaniu roszczeń ubezpieczycielowi

∎ doradztwo w sporach z ubezpieczycielami w razie odmowy wypłaty odszkodowania

∎ prowadzenie postępowań sądowych przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym

∎ doradztwo pośrednikom ubezpieczeniowym w zakresie przygotowania projektów umów dla osób wykonujących czynności agencyjne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *