∎ zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, jak również przed sądami (polubownymi) arbitrażowymi