∎ sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej informacji zawartej w materiale prasowym