∎ opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym:
umów o pracę
kontraktów menadżerskich
umów o zakazie konkurencji

∎ rozwiązywanie sporów pracowniczych na drodze sądowej

∎ ochrona przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację

∎ zasiłek chorobowy i macierzyński dla przedsiębiorców