∎ doradztwo w trakcie kontroli i postępowań podatkowych

∎ przygotowywanie:
zastrzeżeń do protokołów kontroli skarbowych
odwołań od decyzji wymiarowych
zażaleń na postanowienia organów podatkowych

∎ obsługa postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych w sprawach dotyczących podatków

∎ reprezentowanie w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i w administracyjnych postępowaniach egzekucyjnych

∎ zaskarżanie decyzji i postanowień oraz reprezentacja przed sądami administracyjnymi

∎ kompleksowa obsługa postępowań karnoskarbowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *