∎ reprezentowanie pacjentów w postępowaniach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu tzw. błędu w sztuce lekarskiej

∎ reprezentowanie lekarzy w postępowaniach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu tzw. błędu w sztuce lekarskiej.