∎ przestępstwa gospodarcze

∎ ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa

∎ obrona przedsiębiorców

∎ zastępstwo pokrzywdzonych w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji