∎ obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym

∎ dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym:

zadośćuczynienie

odszkodowanie

naprawienie szkody

∎ kompleksowa obsługa postępowań karnoskarbowych

∎ obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym:

zarządzenie wykonania kary

przerwa w wykonaniu kary

warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary

warunkowe zawieszenie wykonania kary

odroczenie wykonania kary

zatarcie skazania