PRAWO KONTRAKTÓW

∎ negocjowanie, przygotowywanie projektów i zawieranie umów

∎ kompleksowe doradztwo przy wykonywaniu umów, ich rozwiązywaniu, wypowiadaniu lub odstąpieniu

PRAWO RZECZOWE

∎ doradztwo prawne z zakresu obrotu nieruchomościami oraz prowadzenie spraw sądowych z zakresu nabycia prawa własności, jego ochrony, zniesienia współwłasności, ustanawiania hipoteki, zastawu rejestrowego i prowadzenia ksiąg wieczystych

PRAWO MIESZKANIOWE

∎ doradztwo prawne w zakresie obrotu lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, ochrony praw do lokali, prowadzenie spraw sądowych w tym zakresie

PRAWO SPADKOWE

∎ obsługa prawna i prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego, w tym prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek

∎ dziedziczenie ustawowe i testamentowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *