∎ obsługa prawna w zakresie prawa spółek

∎ wszelkie aspekty związane z funkcjonowaniem spółek, również w ich relacjach z podmiotami zagranicznymi

∎ przekształcenia, łączenia, podziały, a także likwidacja podmiotów gospodarczych

∎ sporządzanie opinii prawnych, a także opiniowanie i negocjowanie umów, niezbędnych do funkcjonowania podmiotów gospodarczych w obrocie gospodarczym i cywilnym

∎ tworzenie spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw

∎ przygotowywanie umów zawieranych miedzy wspólnikami i akcjonariuszami

∎ rozwiązywanie sporów między wspólnikami i akcjonariuszami

∎ obsługa korporacyjna

∎ obsługa prawna organów spółek kapitałowych

∎ reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń

∎ reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych

∎ zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych

∎ wybór optymalnej formy prawnej dla danego przedsięwzięcia i jego realizacji

∎ ochrona prawna w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *