∎ doradztwo w zakresie:
ochrony dóbr osobistych
ochrony praw autorskich, w tym przygotowywanie i opiniowanie umów licencyjnych oraz przenoszących majątkowe prawa autorskie
mediów i reklamy
ochrony domen internetowych i znaków towarowych
własności przemysłowej, w tym prowadzenie spraw o naruszenie patentów, praw ochronnych na znaki towarowe

∎ prowadzenie spraw sądowych związanych z naruszeniem dóbr osobistych

∎ reprezentacja w sprawach o naruszenie praw autorskich, dochodzenie odszkodowań

∎ reprezentowanie artystów w sporach z osobami odpowiedzialnymi za naruszenia praw autorskich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *