∎ doradztwo prawne w zakresie:

ochrony dóbr osobistych
ochrony praw autorskich, w tym przygotowywanie i opiniowanie umów licencyjnych oraz przenoszących majątkowe prawa autorskie mediów i reklamy

∎ prowadzenie spraw sądowych związanych z naruszeniem dóbr osobistych

∎ reprezentacja w sprawach o naruszenie praw autorskich, dochodzenie odszkodowań

∎ reprezentowanie artystów w sporach z osobami odpowiedzialnymi za naruszenia praw autorskich