∎ obsługa obrotu nieruchomościami

∎ doradztwo w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, obejmujące przygotowanie, negocjacje i opiniowanie umów oraz doradztwo na etapie ich realizacji

∎ regulacja stanu prawnego nieruchomości, zasiedzenie, służebności, podziały

∎ spory wynikające z własności lub posiadania nieruchomości

∎ doradztwo w zakresie oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania, w tym przygotowywanie umowy najmu i dzierżawy

∎ analiza stanu prawnego nieruchomości

∎ doradztwo przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych

∎ prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących nieruchomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *